web analytics

Rijbewijs ingevorderd

Uw rijbewijs is ingevorderd door politie of CBR​

Een ingevorderd rijbewijs kan een ingrijpende gebeurtenis zijn met aanzienlijke gevolgen voor uw mobiliteit en dagelijks leven. Op deze pagina bespreek ik de redenen voor het invorderen van een rijbewijs, de mogelijke gevolgen en wat ik voor u kan doen om uw rijbewijs terug te krijgen.

Redenen voor inbeslagname

Een rijbewijs kan om verschillende redenen worden ingevorderd door de bevoegde autoriteiten. Enkele veelvoorkomende redenen zijn:

  1. Rijden onder invloed van alcohol of drugs: Het rijden onder invloed van alcohol of drugs is een ernstige verkeersovertreding die kan leiden tot ongevallen en gevaar voor uzelf en anderen.
  2. Snelheidsovertredingen: Herhaaldelijk en/of extreem te hard rijden kan resulteren in het invorderen van uw rijbewijs. Het is belangrijk om altijd de geldende snelheidslimieten in acht te nemen.
  3. Gevaarlijk rijgedrag: Dit omvat roekeloos rijden, bumperkleven, onnodig inhalen en andere gevaarlijke manoeuvres die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.
  4. Verkeersmisdrijven: Ernstige verkeersovertredingen zoals doorrijden na een ongeval, rijden zonder verzekering kunnen resulteren in het invorderen van uw rijbewijs.
Rijbewijs ingevorderd
mr. Sander Penning

Gevolgen van inbeslagname rijbewijs

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, heeft dit directe gevolgen voor uw vermogen om een motorvoertuig te besturen. U mag gedurende de periode dat uw rijbewijs in beslag is genomen niet rijden. Het is belangrijk om hieraan te voldoen om verdere juridische consequenties te voorkomen.

Daarnaast kan het invorderen van uw rijbewijs ook andere gevolgen hebben, zoals hogere verzekeringspremies, beperkingen op uw werkgelegenheid (indien uw werk afhankelijk is van het bezit van een geldig rijbewijs) en ongemak bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Stappen om uw rijbewijs terug te krijgen

Om uw rijbewijs (zo snel mogelijk) weer terug te krijgen, kan ik namens u een verzoek doen bij het Openbaar Ministerie.

Is uw rijbewijs ingevorderd door politie of CBR? Neem dan direct telefonisch contact met mij op. Vertel mij wat de reden is van de invordering van uw rijbewijs.

Als het goed is, heeft u een ontvangstbewijs gekregen van de politie als uw rijbewijs door de politie is ingevorderd. Maar soms vergeet de politie een ontvangstbewijs te geven.

U kunt ook het formulier invullen op deze pagina. Na verzending, ontvang ik het formulier direct.

Ik zal daarna vandaag nog een gemotiveerd verzoek doen bij het Openbaar Ministerie om uw rijbewijs terug te geven en een klaagschrift indienen bij de rechtbank.

Wacht geen moment. Iedere dag uitstel maakt de kans groter dat u uw rijbewijs later terugkrijgt.

Bellen kan iedere dag tot 21.00 uur. Dus ook in het weekend.

Vul onderstaand formulier in en ik laat u weten hoe ik u kan helpen uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen..