web analytics

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet​

Wat is ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn. Het wordt alleen gebruikt in ernstige gevallen waarin de werknemer een dringende reden heeft gegeven die het voortzetten van het dienstverband onmiddellijk onmogelijk maakt. Deze dringende reden kan bijvoorbeeld bestaan uit diefstal, bedrog, geweldpleging, ernstige ongehoorzaamheid, grove belediging, enz.

termination, dismissal, fired-7386582.jpg

Rechten en plichten van de werkgever

Als werkgever moet je een gegronde reden hebben om een werknemer op staande voet te ontslaan. Het is van cruciaal belang om de juiste procedures te volgen en de bewijslast te kunnen aantonen, mocht het tot een juridisch geschil komen. Informeer gratis en vrijblijvend over de stappen die u moet nemen als werkgever, de bewijslast en hoe u kunt voldoen aan de wettelijke vereisten.

Rechten en plichten van de werknemer

Als werknemer heb je ook rechten wanneer je op staande voet wordt ontslagen. Het is essentieel om te begrijpen welke juridische stappen je kunt nemen om jezelf te beschermen en mogelijk onrechtmatig ontslag aan te vechten. Informeer gratis en vrijblijvend over uw recht als werknemer, de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen ontslag op staande voet en hoe u juridische bijstand kunt krijgen.

mr. Sander Penning

Procedures en juridische stappen

Als u met mij contact opneemt, leg ik leg ik de verschillende procedures en juridische stappen uit die zowel werkgevers als werknemers moeten volgen bij ontslag op staande voet. We bespreken onderwerpen zoals het opstellen van een ontslagbrief, het indienen van een verzoek tot vernietiging van het ontslag, het voeren van een eventuele rechtszaak en het treffen van een schikking.

Belangrijke overwegingen en gevolgen

Ontslag op staande voet heeft vaak aanzienlijke gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers. Ik kan u vertellen over belangrijke overwegingen, zoals de financiële consequenties, het recht op een WW-uitkering, de impact op het recht op een referentie, het concurrentiebeding en andere relevante aspecten die betrokken partijen moeten begrijpen.