web analytics

Bestuursrecht

Penning Rechtsbijstand is onder andere gespecialiseerd in bestuursrecht. Het gaat hierbij om rechtsbijstand bij omgevingsrecht, Wmo, subsidies, handhaving, sociale wetgeving, ambtenarenrecht en bestuurlijke boetes.

Rechtsbijstand is mogelijk als u het niet eens bent met een besluit van de overheid. In de praktijk dit dat u bezwaar kunt maken of beroep instellen tegen het besluit.

mr. S. (Sander) Penning

Bezwaar maken gebeurt bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Beroep en hoger beroep instellen gebeurt bij de rechtbank, Raad van State of Centrale Raad van Beroep. Ook is in sommige gevallen zogenaamd administratief beroep mogelijk.

Particulieren
Als u het niet eens bent met een besluit van de overheid, kunt u hiertegen bezwaar maken. Bijvoorbeeld een geweigerde omgevingsvergunning of uitkering. Indien u het niet eens bent met een beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u vaak in beroep bij de rechtbank.

Het is belangrijk om op de juiste manier en op basis van de juiste juridische gronden bezwaar te maken of beroep in te stellen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift is in de regel zes weken. Waarbij zelfs een dag te laat meestal betekent dat het besluit niet meer aan te vechten is.

Ondernemers

Ook ondernemers kunnen bezwaar maken of beroep instellen tegen overheidsbesluiten. Bijvoorbeeld tegen opgelegde boetes door de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) en geweigerde vergunningen.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.