web analytics

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Arbo & Wav

Een onderdeel van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is de Nederlandse Arbeidsinspectie. Deze arbeidsinspectie controleert onder andere op overtredingen op grond van de Arbo-wetgeving en de Wet arbeid vreemdelingen (illegale arbeid).

Heeft u of uw bedrijf een zogenaamde bestuurlijke boete gekregen van Nederlandse Arbeidsinspectie? Bijvoorbeeld voor het overtreden van Arbo- of Wav-regelgeving? Of bent u bang dat u of uw bedrijf wellicht een bestuurlijke boete kan gaan krijgen? Neem dan direct contact op.

Penning Rechtsbijstand heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van bestuurlijke boetes voor Arbo- en Wav-overtredingen. Regelmatig worden door de arbeidsinspectie opgelegde bestuurlijke boetes ingetrokken of gematigd met percentages oplopend tot 100 procent. Dit gebeurt zowel in bezwaar, beroep en hoger beroep.

Controle Arbeidsinspectie

Heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie contact met u opgenomen voor een controle of (vermeende) overtreding? Aarzel niet en neem onmiddellijk gratis vrijblijvend contact op met Penning Rechtsbijstand. Indien u wacht, is de kans groot dat het succesvol aanvechten van een (mogelijke) boete lastiger wordt.