web analytics

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Rechtsbijstand bij arbeidsconflict vaak kosteloos.

Erg vervelend als u een arbeidsconflict heeft met uw werkgever. Het is belangrijk dat u zich bij een arbeidsconflict in zo’n vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door een kundig en ervaren jurist. Dit voorkomt vaak onnodige escalatie en mogelijk ontslag.

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, is mijn rechtsbijstand voor u meestal gratis. Maar ook zonder rechtsbijstandverzekering kunnen juridische kosten bij een arbeidsconflict soms verhaald worden op de werkgever. Dit kan ik van tevoren samen met u bekijken.

Heeft u een arbeidsconflict met uw werkgever? Of dreigt er een arbeidsconflict te ontstaan? Neem dan direct contact op om te bespreken wat in uw geval mogelijk is. Uiteraard gratis en vrijblijvend.

Dreiging met ontslag? Direct actie vereist!

Bent u ontslagen? Of dreigt u ontslagen te worden? Wacht dan niet en informeer nu direct gratis en vrijblijvend naar de mogelijkheden. Zeker bij ontslag en dreigend ontslag is het namelijk belangrijk om direct de juiste acties te ondernemen. Bijvoorbeeld om het ontslag te voorkomen of om uw recht op een sociale uitkering veilig te stellen. Teken in ieder geval nooit zomaar voor uw ontslag en dus ook niet een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (vso) voor ontslag met wederzijds goedvinden. Het risico bestaat namelijk dat u dan uw recht op een WW-uitkering verliest of een te lage ontslagvergoeding krijgt.

Rechtsbijstand bij (dreigend) ontslag is meestal gratis voor de werknemer. De kosten worden meestal volledig gedragen door de werkgever.

Vaststellingsovereenkomst voor ontslag met wederzijds goedvinden

Heeft uw werkgever aangegeven uw arbeidscontract te willen beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst (vso) voor ontslag met wederzijds goedvinden? Neem dan direct contact met mij op. Het is belangrijk uw vso te laten beoordelen door een ervaren en kundig jurist. Niet alleen de hoogte van de eventuele ontslagvergoeding is van belang, maar bijvoorbeeld ook het behoud van uw eventuele recht op een sociale uitkering. Dit dient op de juist manier in de vso geregeld te zijn.

Het beoordelen van de vso en eventuele onderhandeling met uw werkgever kan ik meestal kosteloos voor u doen. De kosten worden namelijk in veruit de meeste gevallen gedragen door uw werkgever.

Ziekte en re-integratie
Bent u ziek en heeft u daarover een geschil met uw werkgever? Verloopt uw re-integratie niet goed? Spant uw werkgever zich niet voldoende in voor uw re-integratie? Informeer gratis en vrijblijvend naar de mogelijkheden.