web analytics

Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht​

Sinds 1 januari 2020 is de rechtspositie van de meeste ambtenaren gelijk aan dat van werknemers. Dit is geregeld in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Nu deze wet van kracht is, is op ambtenaren het privaatrechtelijke arbeidsrecht van toepassing wat is geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Dit betekent onder meer dat ambtenaren niet meer worden aangesteld, maar dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Omdat het civiele arbeids- en ontslagrecht van toepassing is, worden geschillen nu ook beslecht door de kantonrechter in plaats van de bestuursrechter.

Deze nieuwe wet geldt voor de meeste ambtenaren. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld medewerkers van politie en defensie, rechters, officieren van justitie en politieke ambtsdragers.

Conflict
Bent u ambtenaar en heeft u ontslag gekregen of wordt daarmee gedreigd? Heeft u als ambtenaar een andere vraag of probleem over uw rechtspositie? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Zeker in het geval van (dreigend) ontslag is het belangrijk niet te aarzelen en direct actie te ondernemen. Eén vrijblijvend telefonisch contact kan het verschil betekenen tussen een oplossing waar u tevreden over bent of een vervelend conflict.