web analytics
Arbeidsrecht

Bent u ontslagen of wordt u bedreigd met ontslag? Het is belangrijk dat u zich dan in een zo’n vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door een kundig en ervaren jurist.

Bestuursrecht​

Als u het niet eens bent met een besluit van de overheid, kunt u hiertegen bezwaar en beroep instellen. Het gaat dan om een zogenaamde bezwaar- of beroepsprocedure om het besluit aan te vechten.

Letselschade​

Bij letselschade is het belangrijk om snel rechtsbijstand in te schakelen. Bij Penning Rechtsbijstand is bij letselschade vrijwel altijd gratis rechtsbijstand mogelijk. De schadevergoeding is dan dus 100% voor u.

Bestuurlijke boete

Heeft u of uw bedrijf een bestuurlijke boete gekregen van de Inspectie SZW (Nederlandse Arbeidsinspectie) voor het overtreden van regelgeving m.b.t. Arbo of Wav? Of bent u bang dat u of uw bedrijf wellicht een bestuurlijke boete kan gaan krijgen? Neem dan direct contact op.

Beroep niet tijdig beslissen ​

Wacht u al te lang op een besluit van de overheid? Bijvoorbeeld van de gemeente of van het UWV? Er zijn manieren om de overheid te dwingen tijdig een besluit te nemen.

Rechtsgebieden

Penning Rechtsbijstand is gespecialiseerd in Arbeidsrecht, Bestuursrecht en Letselschade. Zowel ondernemers, overheden als particulieren kunnen terecht voor juridisch advies en rechtsbijstand.

Arbeidsrecht

Bij arbeidsrecht gaat het bijvoorbeeld om rechtsbijstand bij (dreiging met) ontslag en arbeidsconflicten.

Bestuursrecht

Bij bestuursrecht gaat het om rechtsbijstand bij omgevingsrecht, Wmo, subsidies, handhaving, sociale wetgeving, ambtenarenrecht en bestuurlijke boetes.

Letselschade

Bij letselschade gaat het om medisch letsel ontstaan door een ongeval waarbij een andere partij aansprakelijk is. Als het gaat om mishandeling of een ander misdrijf, verwijs ik u door naar een strafrechtadvocaat.

mr. S. (Sander) Penning over bestuursrecht.

Samen sterk in elke zaak: uw partner in rechtsbijstand en mediation.

Penning Rechtsbijstand & Mediation heeft zich gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht met nadruk op ontslagrecht, letselschade en bestuursrecht.