web analytics

Vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering

Vrije Advocaatkeuze

Gratis rechtsbijstand

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Bijvoorbeeld bij ARAG, Interpolis, ZLM of DAS? Dan is de kans groot dat ik u gratis rechtsbijstand kan verlenen als u een juridisch geschil heeft.

De meeste verzekeraars willen echter liever zelf uw zaak behandelen. Waarom dit zo is, zal ik u uitleggen.

Vrije advocaatkeuze

Goedkoop voor de verzekeraar

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, is het voor de verzekeraar het gunstigst (goedkoopst) als het geschil wordt behandeld door een medewerker van de verzekeraar zelf. Deze medewerkers (vaak juristen, maar lang niet altijd) zijn in loondienst van de rechtsbijstandverzekeraar en ontvangen een salaris dat beduidend lager ligt dan het tarief dat advocaten of zelfstandig juristen rekenen.

Recht op eigen keuze advocaat/jurist

Een aantal jaren geleden heeft de rechtspraak bepaald dat iemand met een rechtsbijstandverzekering recht heeft op een zogenaamde “vrije advocaatkeuze”. Dit betekent dat iemand met een rechtsbijstandverzekering zich ook juridisch mag laten bijstaan door een onafhankelijk jurist. De kosten van de rechtsbijstand moeten dan door de verzekeraar betaald worden. Je bent dan dus niet meer afhankelijk van een medewerker/jurist van de rechtsbijstandverzekeraar.

Voordeel onafhankelijk jurist

Het grote voordeel is dat die onafhankelijke jurist niet onder druk van de verzekeraar de zaak zo snel en goedkoop mogelijk moet afronden. Want dat is een veel gehoorde klacht: medewerkers van een rechtsbijstandverzekeraar besteden te weinig tijd aan een zaak, waardoor de belangen van de verzekerde niet goed worden behartigd.

mr. Sander Penning

Een andere veel gehoorde klacht is dat medewerkers van een rechtsbijstandverzekering niet voldoende expertise hebben op bepaalde rechtsgebieden. Verzekeraars zijn niet altijd open en eerlijk over de vrije advocaatkeuze. Ik maak regelmatig mee dat een verzekeraar tegen iemand zegt dat hij/zij geen recht heeft op een onafhankelijk jurist in zijn/haar zaak. Vrijwel altijd is dat onjuist en is er recht op vergoeding van de kosten van rechtsbijstand door de door onafhankelijke jurist.

Daarom altijd het advies: heeft u een rechtsbijstandverzekering en een juridisch geschil? Informeer altijd even gratis en vrijblijvend of ik u kosteloos kan bijstaan. Dat is namelijk bijna altijd het geval. Ook als de verzekeraar heeft gezegd dat dat niet het geval is.